Lewerentz blomsterkiosk

Studie av Sigurd Lewerentzs, Blomsterkiosken i form av ritningar och visualiseringar.

Sigurd Lewerentz vann år 1917 förtroendet att utforma Östra kyrkogården i Malmö i en arkitekttävling med förslaget “Ås”. Lewerentz arbetade åren 1917-1969 med området som utöver kyrkogården består av fyra kapell (Sankta Birgitta från 1918, tvillingkapellen Sankta Gertrud och Sankt Knut och det mindre Hoppets kapell från 1943).

Blomsterkiosken från 1969 blev Lewerentz sista byggnad och ligger i direkt anslutning till Östra kyrkogården, precis utanför dess grindar. Kiosken är avskalad och har ett enkelt formspråk. Den är i rutmönstrad råbetong och har ett snedtak i koppar som sträcker sig ut över fasaden och skapar ett tak över gatan längst byggnadens södra sida. Kiosken är utformad utan utsmyckning, dess fönster är fastsatta med svart fogmassa i linje med fasaden och byggnaden saknar hängränna vilket bidrar till att byggnaden upplevs ren, enkel och direkt i sin form.

Byggnaden är i nybrutalistisk stil, brutalismen har sitt ursprung från 50- talet och Le Corbusiers begrepp ”béton-brut”, franska för råbetong. Målet var en ärlig arkitektur där materialen presenterades i sin naturliga form och med ett enkelt och okomplicerat formspråket. Sigurd Lewerentz är en av de som starkast förknippas med stilen i Sverige.