Visuellark erbjuder visualisering av urbana miljöer, byggnader och rum. Visualisering av arkitektur är ett kraftfullt verktyg för kommunikation som kan underlätta samverkan mellan professionella under den kreativa processen av ett byggprojekt. En tydlig visualisering kan också öka allmänhetens förståelse för och delaktighet i planerade projekt och på så sätt göra arkitekturen mer demokratisk. Vi skapar urbana miljöer, byggnader och rum genom realistiska digitala 3D – visualiseringar och kan hjälpa till i varje steg från idé och visualisering till grafisk layout.