ARKITEKTURMODELLER

De första tre bilderna visar modeller inspirerade av filmerna Women without men och The Fearless Vampire Killers. De syftar till att fånga stämningen och de scenografiska uttrycket i filmerna.

Bilde fyra och fem är snabba modeller av Stortorget i Lund, den första likt en översiktsplan och den andra en detalj bild över mikroarkitektur i form av en bänk runt ett träd.

Bild sex och sju visar skissmodeller över två förslag på entréer till en tågstation.