Folkets Hus, Malmö

Bilderna presenterades som tre vykort, vilka riktades till arkitektkontor i Öresundsregionen, arkitektstuderande och boende i närområdet som en inbjudan till en diskussionskväll då en eventuell omgestaltning av Folkets hus diskuteras.

Det första vykortet visar Folkets hus i sin ursprungliga gestaltning, det andra vykortet visar platsen och Folkets hus omgestaltat med inspiration från holländska De Stijl och framför allt Mordrian. I det tredje vykortet har Folkets hus omgestaltats med inspirations från Bauhaus.

Jag har valt att hålla samma utsnitt på mina tre vykorten då det blir ett sätt att länka ihop dem trots sina annars olika uttryck.Vykorten är tänkta att föda idéer och tankar om omgestaltning hos sina mottagare. Kanske om att återskapa byggnaden till sitt ursprungliga uttryck eller så ger de en motvilja mot en omgestaltning eller så kan de föda en idé om att utveckla Folkets hus till att bli ett mer utpräglat landmärke. Tankarna som vykortens föder hos mottagarna är sedan tänkta att diskuteras under den kväll som vykorten bjuder in till.